Zima to czas przygotowania do następnego sezonu. Wizyty w pasiece ograniczamy do minimum,aby nie zakłócać zimowli pszczół. Do szczegółnych przypadków należy czas po obfitych opadach śniegu - wtedy należy sprawdzić, czy wylotki nie zostały zasypane. Inną istotną czynnością,którą należy wtkonać podczas pobytu w pasece jest sprawdzenie czy nie wystąpił głód w rodzinach. Ważne jest, aby wybrać się do pasieki kiedy nie zalega gruba pokrywa śnieżna, ponieważ odgłos skrzypiącego śniegu może niepokoić pszczoły.

Prace ogrodnicze które powinniśmy wykonać w okolicach stycznia: